Garagebox Direct

Wie is Garagebox Direct Nederland

Garagebox.direct is een dochter onderneming van de Finish Profiles Group te Purmerend. De Finish Profiles Group is 35 jaar geleden begonnen met het produceren van dak- en gevelbeplating. Het bedrijf is door de jaren groter geworden doordat zij haar activiteiten wist uit te breiden. Binnen de Group zit een utiliteitsbouwafdeling maar ook een traditionele zadeldak hallen bouwdevisie. Deze werken beide volgens het oude en bekende warmgewalst staal concept.

Wat bevindt zich op een Garagebox Direct terrein?

Naast 80 garageboxen zijn er sanitaire voorzieningen (beschikbaar voor de huurders en eigenaar/gebruikers) en een afgesloten technische ruimte voor stroom en beveiliging. Er is cameratoezicht aanwezig, het park is volledig afgesloten door middel van een beveiligd hekwerk en toegankelijk via een elektrische toegangspoort. Iedere box beschikt over een eigen huisnummer en dus een vestigings- en postadres. Elke box is voorzien van een eigen postbus.

Hoe is het terrein beveiligd?

Het terrein wordt beveiligd door onze vertrouwde partner tegen brand en inbraak. Garagebox.direct doet er alles aan om uw waardevolle spullen te beschermen. De uitgebreide beveiligings- en alarminstallaties op de terreinen voldoen volledig aan de hoge kwaliteitseisen van het nationale BORG 2 beveiligingscertificaat die het NCP heeft opgesteld samen met de CCV. Jaarlijks vindt controle plaats en wordt het certificaat hernieuwd. Ons terrein heeft bovendien een eigen beheerder die alles goed in de gaten houdt. Vanuit diverse hoeken wordt u garagebox 24/7 via een live verbinding in de gaten gehouden.

Garagebox

Hoe groot zijn de garageboxen?

De garageboxen zijn bruto 36 m2. U kunt kiezen uit de volgende afmetingen:

Box Zilver 3m x 6m x 6m met een doorrijhoogte van 2,7m.

Box Goud & Platinum 3m x 6m x 3m met een doorrijhoogte van 2,7m
Door middel van een tussen verdieping heeft u bruto 2 keer zoveel ruimte bij Goud & Platinum!

Mag ik zelf bepalen waarvoor ik de garagebox gebruik?

Als gebruiker van een garagebox ben je vrij om te bepalen voor welk doeleinde je de garagebox gebruikt, mits dit niet in strijd is met de wet. U kunt bijvoorbeeld de garagebox gebruiken als bedrijfsruimte, werkruimte, opslagruimte, autostalling of eventueel een fotostudio. Door onze extra verdieping kunt u beneden uw boot stallen en boven uw ski’s.

Geeft u garantie op de garagebox?

Ja, wij bieden maar liefst 30 jaar garantie op de coating van gevel- en dakbeplating en 5 jaar op die van de Hörmann overheaddeur.

Is er een stroom aansluiting in de garagebox?

Ja, alle boxen zijn voorzien van stroom (16 ampère). Er is ook de mogelijkheid voor krachtstroom.

Wat kost een garagebox bij Garagebox Direct?

U koopt al een box Zilver vanaf €29.500 v.o.n. (excl. BTW).
U koopt al een box Goud vanaf €34.500 v.o.n. (excl. BTW).
U koopt al een box Platinum vanaf €38.500 v.o.n. (excl. BTW).

Kan een garagebox een officieel vestigingsadres zijn?

U koopt bij ons een appartementsrecht bij aanschaf van een garagebox, Hierdoor kunt u zich inschrijven als vestigingsadres voor uw onderneming. Doordat iedere garagebox tevens beschikt over een eigen brievenbus, kan er op dit adres ook post worden ontvangen.
Aankoop

Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?

Garagebox.direct is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen. U koopt hierbij een appartementsrecht op een terrein, waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.

Kan ik meerdere garageboxen tegelijkertijd kopen?

U kunt zeker meerdere garageboxen tegelijk kopen, zelfs als gewenst op verschillende locaties. Mocht u overgaan op een aankoop van 5 garageboxen dan bieden wij u maar liefst een huurgarantie van 2 jaar na oplevering en ingaande bij afname van de units.

Verhuur

Mag ik mijn garagebox direct verhuren?

Met de aankoop van het appartementsrecht bent u volledig eigenaar van een garagebox. U kunt mag zelf bepalen of u de box houdt voor eigen gebruik of uw garagebox wilt verhuren. U bent volledig vrij om zelf een huurder aan te trekken, een huurovereenkomst te sluiten en het administratieve verhuur beheer te voeren, maar u kunt dat uiteraard ook uit besteden aan Garagebox.direct

Wat houdt de huurgarantie in?

Indien u meer dan 5 garageboxen afneemt van Garagebox.direct kunt u profiteren van de huurgarantie, waarbij wij gedurende TWEE jaar de huur garanderen. Garagebox.direct staat dan garant voor de oorspronkelijke, kale huurwaarde van de garageboxen, direct ingaande na oplevering van de unit.

Wat wordt er van mij verwacht als de box verhuurd is?

Weinig tot niets ! De VvE (Vereniging van Eigenaren) regelt voor u het onderhoud en de verzekering van het park. Bij beëindiging van een huurovereenkomst en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moet er een opname van de garagebox en meterstanden (water en stroom) plaatsvinden. U kunt dit (zogenaamde verhuurbeheer) uitbesteden aan een verhuurbeheerder.

Wie kan ik inschakelen als administratief verhuur beheerder?

U heeft de volledige vrije keuze om welke partij dan ook als verhuur beheerder te laten fungeren. Wij Garagagebox.direct, staan uiteraard graag voor u klaar als verhuur beheerder om u volledig te ontzorgen v.w.b. facturatie en het debiteuren beheer.

Verkoop

Kan ik zelf mijn garagebox verkopen?

U bent zelf eigenaar van uw garagebox, hierdoor kunt u zelf bepalen als u tot verkoop over wilt gaat. Mocht er een waardestijging hebben plaats gevonden (ten opzicht van het koopbedrag), ontvangt u dat zelf. Deze waardestijging is voor u als belegger belastingvrij.

BTW

Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag?

Ja, de aankoop van een garagebox is vrij op naam. Over het aankoopbedrag zijn wij wettelijk verplicht BTW in rekening te brengen.

Kan ik deze BTW terugkrijgen?

Ja dat kan, als u als ondernemer voor de BTW  uw garagebox verhuurt aan derden. Wij raden u aan om hierover contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Moet ik ook BTW afdragen bij de verhuur?

Ja, u dient bij de verhuur facturatie de BTW (21%) te belasten. De BTW bedragen die u ontvangt dient u af te dragen aan de belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.
Fiscaliteit (natuurlijke personen)

In welke box valt een garagebox?

Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat u over de waarde van de garagebox vermogensrendementsheffing moet betalen, er van uitgaande dat uw totale bezit meer bedraagt dan €30.360,- (het heffingsvrij vermogen voor 2019). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen €60.720,-. Dit geldt overigens ook voor tegoeden die u op uw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien u de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang heeft. Laat u in specifieke gevallen voorlichten door uw adviseur die bekend is met uw situatie.

Moet ik als particulier belasting betalen over de huuopbrengsten?

Indien je als particulier een of meer garageboxen aanhoudt zijn de huuropbrengsten in principe belastingvrij. Wel dient de waarde in het economische verkeer (de WOZ-waarde) van de garageboxen opgenomen te worden in het vermogen van box III. Afhankelijk van de omvang van het vermogen bedraagt de vermogensrendementsheffing in 2019 tussen de 0% en 1,68%.

Zijn er nog andere uitzonderingen?

Wanneer u een box van Garagebox.direct koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.300. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw adviseur).

Vereniging van eigenaren (VVE)

Wat houdt een VVE in?

De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het terrein/complex van Garagebox.direct en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Als eigenaar van een garagebox bent u automatisch lid van de VvE.

Waar dient mijn bijdrage aan de VVE voor?

Als eigenaar, bent u bij aankoop een éénmalige bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaren (VvE), waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage (het eigenaarsdeel) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Met deze bijdrage worden het VvE beheer en de opstal- en aansprakelijkheid verzekeringen betaald. En vindt er reservering voor groot onderhoud plaats. Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage (servicekosten) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Deze kosten zijn door te berekenen aan een de huurder van uw bedrijfsunit. Het betreft o.a. de kosten van beveiliging, schoonmaak, communicatie, elektra en water.

Kosten

Brengt het verhuren van mijn garagebox kosten met zich mee?

Indien u als eigenaar ten behoeve van de verhuur en het administratieve verhuur beheer een makelaar, een andere partij of Garagebox.direct inschakelt, zullen zij voor hun diensten kosten in rekening brengen.

Hoe werkt het als het gaat om OZB (waarde onroerende zaken)?

Als eigenaar bent u het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel belast u door aan uw huurder.

Moet ik nog rekening houden met andere kosten?

Een beperkt aantal gemeentes heft een rioolheffing als belasting voor het gebruik van de riolering.

Risico's

Zijn er risico's?

Ja. Als u gaat beleggen in een bedrijfsunit/garagebox, moet u zich realiseren dat beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico. De waarde van uw garagebox en te genereren huurinkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de overweging tot het aankopen van een garagebox.

Welke risico's zijn er?

Het is een risico dat een huurder (een deel van) zijn huur niet betaalt en/of dat er kosten moeten worden gemaakt om de huur te incasseren. Het is een risico dat uw bedrijfsunit gedurende kortere of langere tijd niet wordt verhuurd.
Het is een risico dat een beoogde verhoging van de huur niet kan worden gerealiseerd.
Het is een risico dat de waardeontwikkeling van uw bedrijfsunit achterblijft bij die van onroerend goed of dat de waarde van uw bedrijfsunit daalt. Het is een risico dat op enig moment de financiële positie van de VvE ontoereikend is om benodigde uitgaven (zoals onderhoud) ten behoeve van het complex uit te voeren.